Ohjelmoinnin MOOC Scala 2015

Tämä sivu on vuoden 2015 kurssin mainos

Vuoden 2016 kurssi löytyy täältä

Opi ohjelmoimaan avoimella verkkokurssilla

Aalto-yliopiston avoimella verkkokurssilla opit kattavat perusteet ohjelmoinnista.

Lue materiaalia kirjautumatta

Ohjelmoinnin MOOC Scala 2015

Haluatko oppia ohjelmointia modernilla ohjelmointi­kielellä ja nähdä millaista yliopisto-opis­kelu voi olla? Tervetuloa Ohjelmoinnin MOOC -kurssille!

Aalto-yliopiston Ohjelmoinnin MOOC -kurssi järjestettiin viime vuonna ensimmäisen kerran ja se sai loistavat palaut­teet kurssin suorittaneilta opiskelijoilta. Tarjo­ammekin jälleen avoimena verkkokurssina tämän kurssin, joka vastaa sisällöltään Aallon kurssia Ohjelmointi 1.

Termi MOOC tulee sanoista "Massive Open Online Course", ja tarkoittaa kaikille avointa ilmais­ta verkko­kurssia. Tällaiselle kurssille tyypillisiä ominaisuuksia ovat suuri osanottajamäärä, vapaa osallistuminen ja opiskelun ja harjoi­tusten suorit­taminen verkossa. Kurssimaista MOOC:eissa on se, että ne noudattavat aikataulua, jolloin kurssin suorittajat voivat keskustella ja opiskella yhdessä.

Ohjelmoinnin MOOC ei edellytä aiempaa ohjelmointi­osaamista. Jos kuitenkin olet ohjelmoinut vähän aiemminkin, niin kurssilta löytyy varmasti uutta myös sinulle.

Työmäärä

Ohjelmointitehtäviä ja luettavaa materiaalia on runsaasti ja aikaa kurssin suorittamiseen kannattaakin varata yli kymmenen tuntia viikossa.

Kohderyhmät

Lukiolainen /
muu opisk.

Jos haluat sisällyttää kurssin nykyisiin opintoihisi tai aiot hakea Aaltoon opiskelemaan, niin kurssin suorituksesta saa muutakin kuin ohjelmointiosaamista ja diplomin. Kurssin harjoitukset ja tentin hyväksytysti suorittanut saa Aalto-yliopiston kurssi­suoritus­merkinnän, jonka voi sisällyttää myöhempiin opintoihin.


Opettaja

Jos olet kiinnostunut oppimaan itse uutta, yhdessä tai erikseen opiskelijoittesi kanssa, niin tervetuloa kurssille. Ohjelmointi on tulossa peruskoulun oppimäärään, ja tarjoammekin kurssia myös kaikille opettajille, joita ohjelmointi kiinnostaa yleisesti tai jotka haluavat kehittää osaamistaan tai saada ideoita ja inspiraatiota ohjelmoinnin opetukseen. Huomioi kuitenkin kurssin viikottain vaatima aika.


Lukio

Lukio voi halutessaan hyväksyä tämän kurssin suorituksen osaksi lukio-opintoja.


Aallon
opiskelijat

Aallon opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan MOOC:in sijaan kurssille Ohjel­mointi 1, kirjautumalla Aallon käyttäjätunnuksillaan kurssin sivuille. Muuta ilmoitusta ei tarvita. Tällöin opintopisteet kurssista kirjautuvat normaalisti, kirjautuminen toimii Aallon käyttäjätunnuksilla jne. Kurssi avautuu MOOC-opiskelijoille jo ennen Aallon lukukauden alkua, mutta noudattaa muuten samoja määräaikoja Aallon ohjelmointi 1:n kanssa.


Muut

Muutkin kiinnostuneet ovat tervetulleita kurssille.

Miten pääsen kurssille?

Kurssille otetaan kaikki halukkaat. Rekisteröitymällä (avautuu 1. syyskuuta, linkki löytyy tuolloin tältä sivulta) saa tunnuksen kurssijärjestelmään, jolla voi palauttaa tehtäviä. Erityisesti jos kurssin haluaa sisällyttää myöhemmin jossain muodossa nykyisiin tai tuleviin opintoihinsa, kannattaa tiedot syöttää tarkasti.

Mitä opin kurssilla?

Ohjelmoinnin MOOC 2015 seuraa Aalto-yliopiston tietotekniikan koulutusohjelman ensimmäisen vuoden ohjelmointikurssia Ohjelmointi 1. Kurssilla opitaan varsin kattavasti perusteet olio-ohjelmoinnista, jotain myös ohjelmien suunnittelusta. Lisäksi tutustutaan mm. ohjelmointityökaluihin ja funktionaaliseen ohjelmointiin.

Opittavaa on paljon, mutta kurssin jälkeen sinulla on vahva perusta jatkokehittää taitojasi ohjelmoinnissa sekä soveltaa jo oppimaasi vaikkapa omissa ohjelmointiprojekteissasi.

Kiinnostuneet voivat jatkaa ohjelmoinnin opiskelua vielä keväällä järjestettävällä jatkokurssilla, josta julkaistaan tietoa myöhemmin.

Opiskelu kurssilla

Ohjelmointi on taito, jonka oppiminen vaatii runsasta harjoittelua. Harjoitusta kurssilla onkin paljon, ja kurssin palvelimet tarkastavat ohjelmointitehtäviä väsymättä kellon ympäri, joten tehtäviä pääsee kokeilemaan riippumatta ajasta ja paikasta, ja niihin saa myös palautetta käytännössä välittömästi.

Opiskelu MOOC-kurssilla tapahtuu pitkälti itseohjatusti. Kurssilla on sähköinen oppikirja, joka sisältää kaiken kurssin suorittamiseksi välttämättömän. Et siis tarvitse muuta oppikirjaa. Kurssimateriaalista löytyvät myös automaattisesti tarkistettavat ohjelmointitehtävät, jotka on jaettu kierroksiin, joilla on määräajat. Kurssin harjoituksia voi myös tehdä omaan tahtiin etukäteen heti kurssin alettua, jos aikaa, innostusta ja osaamista riittää. Jos kurssia suorittaa samaan tahtiin kuin suurin osa kurssikavereista, voi ohjelmointiongelmiin törmätessä keskustella asioista kurssin sähköisillä foorumeilla.

Aalto-yliopisto järjestää tiloissaan Espoossa omille opiskelijoilleen harjoitusryhmiä, joissa myös MOOC-opiskelijat voivat halutessaan poiketa. Suurimmalle osalle kätevämpi järjestely lienee kerätä jonkinlainen opintopiiri, tietokonekerho tms. omalla koululla, joka kokoontuu silloin, kun teille on kätevintä. Tarjoamme kurssifoorumilla mahdollisuuden mainostaa ja etsiä tällaisia ryhmiä.

Selkeimmän kuvan kurssista saa tutustumalla oppimateriaaliin, joka julkaistaan ennen kurssin alkua.

Scala-ohjelmointikieli

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa siirryttiin vuonna 2013 käyttämään Scala-ohjelmointikieltä, ja tällä hetkellä tietotekniikan kandidaatin tutkinnon neljä ensimmäistä ohjelmointikurssia tehdäänkin Scalalla.

Scala on monella tapaa mielenkiintoinen ohjelmointikieli. Se on vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu ja sopii myös ohjelmoinnin perusteiden opetukseen yliopistotasolla. Scala on moniparadigmakieli, jolla voi harjoittaa olio-ohjelmointia sekä funktionaalisella että imperatiivisella tyylillä.

Sinulle saattaa olla ainakin nimeltä tuttu toinen ohjelmointikieli, Java. Scalalla on yhteyksiä Javaan — itse asiassa Scala- ja Java-ohjelmat voivat saumattomasti käyttää toisiaan, ja niitä suoritetaan samoissa ympäristöissä. Scala on kuitenkin ominaisuuksiltaan monipuolisempi ja modernimpi kieli ja Javaa mukavampi ohjelmoitava.

Kurssin suorittaminen ja aikataulu

Harjoitukset

Kuten aiemmin mainittiin, kurssi noudattaa Ohjelmointi 1 -kurssin aikataulua. Kurssi kuitenkin avautuu MOOC opiskelijoille jo , joitakin päiviä ennen Aallon lukukauden alkua.

Kurssimateriaali on jaettu lukuihin. Luvun sisältämät tehtävät muodostavat harjoituskierroksen, joista jokaisella on määräaika, johon mennessä kierroksen suoritukset on palautettava. Ensimmäisen kierroksen määräaika on jo ke 16.09.2015 klo 12:00 päivällä. Seuraavien kierrosten määräajat ovat yleensä viikon välein edellisestä.

Kurssimateriaalissa mahdollisesti näkyvät luvut 14-… liittyvät kevätlukukaudella järjestettävään erilliseen jatkokurssiin.

Tentti

Jotta kurssista voi saada yliopiston kurssin, Ohjelmointi 1, suorituksen, täytyy osallistua kurssin loppupuolella kokeeseen, joka voidaan tehdä joko opiskelijan omassa koulussa tai Aalto-yliopiston tiloissa. Tätä varten tarvitaan "kotikoulusta" vastuuhenkilö, joka voi valvoa kokeen suorituksen ja hoitaa tenttipaperien toimittamisen Aaltoon. Tentti järjestetään joulukuussa. Tarkempi ohjeistus tästä julkaistaan myöhemmin. Ohjelmointi 1 on laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Jos haluaa vain oppia ohjelmointia eikä tarvetta yliopiston kurssimerkinnälle ole, ei tenttiä tarvita.

Jatkokurssit

Kurssille järjestetään keväällä erillinen jatkokurssi, josta tiedotetaan myöhemmin. Jatkokurssille ilmoittautudaan myöhemmin erikseen.

Yhteystiedot medialle, kouluille ja yhteistyötahoille

Yliopisto-opettaja, TkT Otto Seppälä ja yliopistonlehtori, TkT Juha Sorva
Aalto-yliopisto
Tietotekniikan laitos
Learning + Technology -tutkimusryhmä

mooc@cs.hut.fi
Jos tällä ei innostu ohjelmoinnista, niin ei sitten millään.
Olen iloinen ja ylpeä siitä, mitä olen kurssin aikana tehnyt.
Hämmästytti välillä suuresti, miten jokin näin hyvä opetussysteemi voi olla olemassa.
Tulen muistamaan tämän kurssin rennosta ja positiivisesta hengestä.
Kurssilla on mahdollisuus oppia paljon, jos siihen on aikaa.